3 s model

Het 3-S model voor succes met sociale media

Sociale media vormen een belangrijk bestanddeel bij het ontwikkelen van een marketingstrategie, dat kan vanuit verschillende invalshoeken. Denk aan werven, behouden, engagement en interactie. Het inzetten van de media op zich is geen doel, het inzetten moet ee...
mobile marketing

Mobiele Marketing, de praktijk

Het gebruik van het mobiele toestel neemt toe en daarmee ook het inzetten van het mobiel in de marketingstrategie. Dat is niet nieuw of verrassend, dat weet elke zichzelf respecterende marketeer. (meer…...
social media metrics

De 5 W’s voor Social Media Metrics

Sociale media, in de verschillende vormen en verschijningen, zijn onlosmakelijk verbonden met nagenoeg alle marketingstrategieën. In die strategie heeft de inzet van sociale media een rol waarbij er meerdere doelen nagestreefd kunnen worden. (meer…)...