nextleadership

6 kwaliteiten van de Nextleader

Onder een nextleader verstaan we die mensen die binnen een “onderneming van nu” opereren waarbij er klantcentrisch wordt gedacht. Dat betekent dat de onderneming zichzelf flexibel opstelt, als een kameleon door...

9 woorden die mensen sterk beïnvloeden

Marketing is “weten wat de klant wil en hem dat geven”. Inspelen op behoeften van mensen en klanten ligt daaraan ten grondslag natuurlijk. Als je echt weet wat de klant wil dan stem je daar media en middelen op af. (meer…)...

Sociale media. Frequentie en timing!

Sociale media zijn niet weg te denken uit een marketingstrategie. In die strategie krijgt de inzet van sociale media een rol. Goede werkwijze voor de uitwerking is ontwikkelen van een customer journey, denken vanuit de persona, analyseren van de rol van de ver...