Leestijd: ca. 2 minuten

onderzoekster Judith van DelftHet Nieuwe Werken zou allerlei positieve gevolgen hebben voor de organisatie en voor de werknemer. Is dit ook hard te maken?

De Universiteit Utrecht doet wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van de werkomgeving op de thuis/werk balans van de werknemer en op de relatie tussen werknemer en organisatie. Studente Judith van Delft (foto) wil meer feitelijk te weten te komen over de invloed van Het Nieuwe Werken (HNW) op de mensen waarmee de organisatie staat of valt.

Deze week wordt de online vragenlijst uitgezet bij verschillende organisaties in Nederland. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar de mening over de organisatie en de ervaren thuis/werk balans.

Doe ook mee!

Naast deze geselecteerde organisaties kan ook jij de vragenlijst invullen. Met jouw medewerking kan je een grote bijdrage leveren aan potentiële verbeteringen van je huidige werkomgeving en thuis/werk balans. Bovendien draag je bij aan een van de eerste wetenschappelijke onderzoeken naar HNW. Hoe meer medewerkers deze vragenlijst invullen, des te beter de wetenschappelijke toets kan plaatsvinden.

In samenwerking met Proven Partners

logo Universiteit UtrechtPROVENPARTNERS helpt al meer dan 10 jaar vele organisaties in Nederland met het implementeren van nieuwe manieren van werk. “Wetenschappelijke onderbouwing van deze nieuwe stroming is van wezenlijk belang om organisaties bewust te maken van de kansen en risico’s”, aldus Tom Verhoeve, adviseur bij Proven Partners. “En alhoewel wij al lange tijd geloven in de kracht van Het Nieuwe Werken, is dit nog niet eerder op deze schaal wetenschappelijk onderzocht. Daar werken we graag aan mee!

PROVENPARTNERS stelt voor dit onderzoek haar ervaring, tools en relaties beschikbaar. De resultaten van het onderzoek wordt volledig onafhankelijk en objectief door de Universiteit Utrecht geanalyseerd.

De resultaten van het onderzoek worden eind mei, begin juni verwacht.

 

Over de auteur

Tom is procesversneller in HNW trajecten. Soms door mensen bewust onbekwaam te maken, maar ook door mensen bewust bekwaam te maken. Tom werkt bij Proven Partners.

10 reacties

 1. Bas van de Haterd

  Ik ben principieel tegen wetenschappelijk onderzoek over HNW. Het zou verboden moeten worden wat mij betreft, dat meen ik oprecht.

  Waarom? Precies om wat hier boven staat. Het gaat niet om het nieuwe werken, het gaat om thuiswerken. Een heel klein aspect.

  Het nieuwe werken, of welke naam je het ook wilt geven, is een heel complex geheel. Dat heeft vooral heel erg ook met de bedrijfscultuur te maken, iets dat niet in harde wetenschappelijke feiten te vangen is. Er spelen ook heel veel facetten een rol bij succes en daar zit nu de reden waarom wetenschappelijk onderzoek per definitie niet werkt.

  Wetenschappelijk onderzoek onderzoekt of er een verband is tussen twee factoren. Niet tussen 300 factoren en juist dat is wat er aan de gang is. Het gaat niet om een verband tussen thuiswerken en motivatie bijvoorbeeld, daar spelen veel te veel andere zaken een rol.

  De enige mogelijke uitkomst van een dergelijk onderzoek is een zinloze, dus ik hoop dat zo min mogelijk mensen hem invullen en, hoe lullig voor de studenten dan ook, er een te lage response is voor een betrouwbaar resultaat. Des te minder van dit soort onzin de wereld in komt, des te beter het is voor de ontwikkeling van de beweging!

  Beantwoorden
 2. Tom Verhoeve

  Grappig. Ik herken je gevoel, maar merk dat ik daar totaal anders mee om ga. Voordat ik in ga op je aversie tegen wetenschappelijk onderzoek, wil ik eerst iets rechtzetten.

  Ik begrijp uit je reactie dat je de vragenlijst nog niet hebt gezien. Deze vragenlijst gaat namelijk niet over thuiswerken. In dit onderzoek ligt de nadruk op de thuis/werk balans in relatie tot de werkomgeving.

  Is dat volledig HNW? Nee, absoluut niet. Maar nogmaals, dit onderzoek gaat ook niet in op de integrale allesoverkoepelende HNW aspecten, maar beperkt zich tot een specifiek (en bij mijn weten nog niet eerder onderzocht) aspect.

  Is het daarmee nutteloos? Nee, dat denk ik niet. Ik merk dat momenteel (en dat is echt iets van de laatste twee maanden) een hausse aan wetenschappelijk onderzoek plaats vindt, van diverse universiteiten, die allemaal een aspect behandelen van HNW. Sommige kwalitatief, andere kwantitatief. Maar wel allemaal met wetenschappelijke kwaliteit.

  Bovendien denk ik dat er altijd mensen zijn die behoefte hebben aan wetenschappelijk bewijs dat iets werkt. En daar kunnen wij ‘believers’ van alles van vinden, feit is dat het toch nodig is.

  Ik verwacht dat alle resultaten van al deze onderzoeken ook nog een keer met elkaar in verband worden gebracht (een nieuw onderzoek), en stukje bij beetje wordt daarmee een integraal beeld rondom HNW gecreëerd. En daarmee helpen we de stroming HNW alleen maar sneller, beter en verder op weg. Kortom: invullen die vragenlijst, en alle andere ook!

  (BTW, ook bedrijfscultuur is al regelmatig wetenschappelijk onderzocht met zeer bruikbare resultaten als uitkomst. Google maar eens op Geert Hofstede)

  Beantwoorden
 3. Bas van de Haterd

  Nee, ik heb inderdaad de vragenlijst niet bekeken en ook geen enkele intentie om het te doen. Want wat je aangeeft is meteen al het probleem. Is het volledig HNW? Nee. Mooi, dus is het geen goed wetenschappelijk onderzoek. Punt.

  Je stelt dat er een hausse aan wetenschappelijke onderzoeken is. Nee, er is een hausse aan onderzoeken, waarbij er met name veel zijn van studenten die toevallig aan een universiteit studeren. Dat heeft zeker niet meteen iets te maken met wetenschappelijk onderzoek en al helemaal niets met wetenschappelijke kwaliteit.

  Verder stel je dat mensen behoefte hebben aan ‘wetenschappelijk bewijs’. Het feit dat dat niet mogelijk is, moeten we die mensen dan maar voorliegen? Of zouden we ze moeten opvoeden? Ik stel het laatste. Als iedereen gewoon eerlijk zou zijn en zou zeggen dat wetenschappelijk bewijs onmogelijk is, zouden ze er over ophouden te vragen. Het gaat niet over believers of niet. Er is veel bewijs. Alleen niet wetenschappelijk omdat dat eenvoudig weg niet mogelijk is. Daar is het menselijk wezen namelijk te complex voor.

  Dus in plaats van een stel middelmatige mensen te stimuleren op zoek te gaan naar leugens die we wetenschappelijk onderzoek noemen zouden we ook mensen de waarheid over het niet bestaan van de ultieme waarheid kunnen vertellen. Daarmee help je een stroming als HNW veel verder dan met dit onderzoeken die we omdat de student toevallig aan een universiteit studeert zogenaamd wetenschappelijk noemen.

  Beantwoorden
 4. Tom Verhoeve

  Dat je je mening geeft waardeer ik. Dat je dat doet zonder eerst te kijken waar we het over hebben, vind ik jammer. Dat vertroebelt mijn inziens de discussie.

  Tegelijkertijd filter ik uit je reacties twee punten:
  1. mag onderzoek door studenten van een universiteit als ‘wetenschappelijk’ worden betiteld?
  2. is HNW niet te complex om wetenschappelijk te onderzoeken?

  Op het eerste punt heb ik op jouw blog inmiddels een uitgebreide reactie achtergelaten (http://www.hnwb.nl/concreet-voorbeeld-wetenschappelijk-onderzoek/), waarbij mijn conclusie is: ja, dat mag.

  Mijn antwoord op de 2e vraag is ook ja. En daarmee zijn we het onszelf juist verplicht om te doen. En dat kan niet in 1 onderzoek, en ook zeker niet in 1 jaar. HNW staat in mijn beleving voor een omwenteling in denken en werken die al sinds de jaren 80 aan de gang is. Het luidt volgens mij een nieuw (historisch) tijdperk in, en ja daarmee is het complex. En juist daarom hebben we behoefte aan wetenschappelijk onderzoek en onderbouwing. Om objectief te duiden. Dat onderzoek achter de feiten aanloopt is duidelijk. Feiten moeten zich eerst voordoen, voor je ze kan constateren.

  Kortom, het aangekondigde onderzoek is geen integraal onderzoek naar HNW. Wel is het wetenschappelijk.

  Beantwoorden
 5. Bas van de Haterd

  @Tom: ik blijf herhalen: het is niet nodig om te kijken, het is namelijk geen wetenschappelijk onderzoek. Tot het moment dat jij, en zij, dat inziet is het een waste of time om er naar te kijken. Jouw conclusie is inderdaad: het mag, anders moet ik bakzeil halen. Het is een slecht onderzoek, zie ook de reactie van Martijn op Lifehacking (http://lifehacking.nl/algemeen/wetenschappelijk-onderzoek-naar-het-nieuwe-werken/) die wel zijn tijd verspilt heeft aan dit ‘onderzoek’.

  Dus haal het woordje wetenschappelijk weg, ga vervolgens eens serieus kijken of je het onderzoek op niveau kan krijgen, dan wil ik er misschien naar kijken.

  Beantwoorden
 6. Tom Verhoeve

  Ik blijf ageren tegen de negatieve discussiewijze. Zo komen we niet vooruit. Het is niet aan mij om het onderzoek te kwalificeren, daar is de Universiteit Utrecht voor. Het is tenslotte hun onderzoek.

  De enige reden waarom wij meewerken is omdat wij het belangrijk vinden dat er onderzoek naar deze omwenteling plaats vindt.

  Als geconstateerd wordt dat het een slecht onderzoek is, dan hoor ik graag verbetersuggesties. Als we samen de kwaliteit beter krijgen, moeten we dat vooral niet nalaten.

  Dus niet bestrijden, maar verbeteren stel ik voor.

  Beantwoorden
 7. Bas van de Haterd

  Bij deze diskwalificeer je je als gesprekspartner. Jammer. Natuurlijk is het wel aan jou om iets te beoordelen. Jij promoot het, jij staat er dus achter, jij verbindt jouw personal brand hieraan. Je nu verschuilen achter de Universiteit van Utrecht is laf en slecht.

  Wil je mijn verbetersuggestie: haal het offline. Dat is niet negatief, dat is proberen vooruit te komen. Dat kan je namelijk heel goed door aan de onderkant het slechte weg te halen. Maar aangezien je blijkbaar geen eigen mening hebt en je verschuilt achter anderen eindig ik bij deze de discussie.

  Beantwoorden
 8. Kees

  Beste Bas,

  De wetenschap heeft als opdracht om uit de door jou aangehaalde wirwar van factoren aan te tonen wat wel en niet werkt. Soms laten wetenschappers wat factoren weg en noemen ze die vereenvoudigde weergave een model. Onderzoekers kijken namelijk liever eerst naar afzonderlijke factoren omdat het van belang is om te bepalen wat elke specifieke factor precies doet. Pas dan kan je gaan bepalen wat het geheel aan factoren doet namelijk. Er zijn allerlei ingewikkelde statistische methoden om invloed van andere factoren uit te sluiten.

  Zo maakt de wetenschap stukje bij beetje duidelijk hoe bepaalde processen lopen. Soms gaat dat heel langzaam, soms blijkt zelfs dat een lang gekoesterde aanname helemaal niet klopt en moet er opnieuw gezocht worden. Punt is dat er structureel wordt gewerkt aan een verklaring voor fenomenen.

  Ik snap dat dit voor jou lastig is want het raakt jouw broodwinning. Als adviseur wil je natuurlijk liever dat klanten het nieuwe werken vooral heel ingewikkelde en ongrijpbaar vinden. Dat schept namelijk een bijna onuitputtelijk vraag voor jou als reddende engel en “professionele bemoeial” (zoals je jezelf noemt). Ik denk dat organisaties meer hebben aan adviseurs die wetenschappelijke resultaten benutten bij hun advies.

  Misschien helpt het als je PVV stemt?
  http://www.dumpert.nl/mediabase/1415721/570eb6b1/pvv_miep_snapt_statistiek_niet.html

  Met vriendelijke groeten,

  Kees

  Beantwoorden
 9. Bas van de Haterd

  Beste ‘kees’,

  Dank je voor een bijzondere trieste en zielige anonieme reactie. Ik zal je extreem trieste einde buiten beschouwing laten, net als het feit dat je niet het lef hebt gewoon hier met naam en toenaam te reageren en toch inhoudelijk ingaan op wat je stelt.

  Je raakt namelijk de kern van het punt dat ik maak, maar bent zo gelovig dat wetenschappelijk onderzoek heilig is dat het grenst aan religieus fanatisme. Inderdaad, men onderzoek elke afzonderlijke factor en kijkt wat deze precies doet. Daar zit dus het hele probleem als het gaat om sociaal gedrag. Het zijn niet de afzonderlijke factoren die iets doen, het is één integraal geheel. Het is een combinatie van alle factoren die het resultaat bepalen. Juist omdat de wetenschap daar per definitie niet mee om kan gaan, omdat ze altijd moeten kijken naar afzonderlijke elementen, is wetenschappelijk onderzoek op dit gebied zinloos. Dat heeft te maken met het feit dat we hier over mensen praten en niet over losse elementen.

  Tot slot raakt het mijn broodwinning totaal niet. Mocht je de moeite nemen om je enigszins in mij te verdiepen voordat je dergelijke uitspraken doet zou je weten dat ik een groot voorstander ben van goed onderzoek en vooral altijd predik dat het niet zo ingewikkeld is. Dat je met boerenverstand een heel eind komt, maar vooral integraal moet denken. Daarom ben ik dus tegen wetenschappelijk onderzoek op dit gebied, het heeft geen integrale visie. Dus hebben organisaties iets aan adviseurs die slecht onderzoek betrekken bij hun advies? Die hebben we genoeg, laten we ze de loondienst adviseurs van deze wereld noemen. Als organisaties echt vooruit willen, tja… dan hebben ze iemand nodig die onderzoeken op waarde kan schatten denk ik.

  Beantwoorden

Laat een antwoord achter

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.