Leestijd: ca. 3 minuten

De huisstijl van een bedrijf is belangrijk ter herkenning van het bedrijf. Het is een stukje identiteit voor jou als bedrijf zowel online als offline. Het ontwikkelen van een huisstijl is een vak apart en het is mijn vak niet maar ik wil toch dieper inzoomen op de huisstijl.

Je huisstijl vertelt uiteindelijk jouw verhaal en dat moet eenduidig zijn en moet herkenbaar zijn in alle facetten.

Het ontwerpen dan wel ontwikkelen van een huisstijl is iets wat door veel bedrijven uitbesteedt wordt. Uitbesteden klinkt mij als het uitdragen van je doel en het overlaten van de invulling aan het bedrijf aan wie je de opdracht geeft. De vrijheid die je geeft is vaak afhankelijk van je eigen kennis over het betreffende onderwerp. Een huisstijl is voor veel bedrijven iets wat ze nooit helemaal uit handen willen geven wat tot gevolg heeft dat het resultaat vaak niet is wat gewenst is. De vraag is natuurlijk of je het dan nog uit moet besteden… Vaak wordt er naar een aantal aanpassingen toch een resultaat neergezet. Je kunt tenslotte niet eeuwig bezig blijven.

De huisstijl staat vervolgens een tijdje en dan begint het te kriebelen. Bepaalde zaken in het verleden geaccepteerd maar ze blijven je toch irriteren. Dan toch maar een verbetering van de huisstijl. Misschien niet in kleurstellingen maar een nieuw logo en een nieuwe site komt toch regelmatig voor. Wisseling van huisstijl maakt toch dat je weer opvalt / in het nieuws komst / etc. Wat voegt het uiteindelijk toe?

Mijn stelling is; Het wisselen van huisstijl binnen 5 jaar heeft op de lange termijn een negatieve invloed op je naamsbekendheid en identiteit.

Waarom vind ik dit?

 1. De herkenbaarheid van producten / diensten neemt af omdat je weer moet wennen aan de gewijzigde huisstijl.
 2. Ik vind het vervelend om opnieuw te moeten zoeken naar informatie in de site of brochures die ik krijg na een wijziging.

Zijn er mensen die zich kunnen vinden in bovenstaande punten? Misschien dat er lezers zijn die iets kunnen zeggen over een wisseling van huisstijl waar zij mee te maken hebben gehad en met welke reden dit gebeurd is.

Conclusie; Wijziging van huisstijl is nodig om jezelf te veranderen, om je identiteit in weer te geven maar het te vaak wijzigen van je huisstijl doet daar juist afbraak aan en hier moet goed over nagedacht worden.

Over de auteur

Coen is eigenaar van Blue Factory Internet. Gespecialiseerd in onderhoud van websites (WordPress, Magento, SEO en webredactie).

10 reacties

 1. Marc Petersen

  Als grafisch vormgever moet je de juiste vragen stellen aan je opdrachtgever. De creatie van een huisstijl is niet een opdracht geven en het resultaat terugkrijgen. Vormgeven in algemeen is een discussie met je opdrachtgever of de eindgebruiker in gedachte. Het is absoluut niet de bedoeling om alleen een mooi plaatje te maken maar je verwacht wel van een vormgever dat hij het geheel professioneel neerzet met zijn skills en dat hij naast de discussie ook zelf onderzoek heeft gedaan en niet klakkeloos een Apple geinspireerd ontwerp neerzet. Vormgeving van huisstijlen is opjectief gecombineerd met de Expertise van een vormgever. Niet elke vormgever geeft hetzelfde vorm. Langs de eerste de beste vormgever lopen is dan wellicht ook niet het beste idee. surf eens rond en kijk wat bij je past. is het je stijl? wat hebben ze voor andere gedaan (referenties) Het is de verantwoordelijkheid van een goed vakman om alle vragen uit opdrachtgever te trekken. Overigens de mooiste restyles zijn de subtiele restyles die je niet eens doorhebt. Neem nu het “nieuwe” Philips logo. http://interactiondesign.tv/?p=203

  Beantwoorden
 2. Sebastiaan Bode

  Sorry Coen, maar ik kan me niet helemaal vinden in je stuk.

  Je stelt al dat huisstijl verandering niet jouw vak is, maar hebt een behoorlijke mening over de achterliggende motieven en het hele traject. Deze mening lijkt, zoals Marc al aangeeft nogal persoonlijk en lijkt niet op ervaring berust. Je stelt dat een huisstijl verandering meer een pr of marketing stunt is of een actie van een verveelde CEO.

  Je stelling spreekt over een negatieve invloed op je naamsbekendheid en identiteit op de lange termijn bij huisstijl verandering binnen 5 jaar.

  De naamsbekendheid heeft geen direct verband met de herkenbaarheid, hoewel naamsbekendheid wel een voorwaarde is voor herkenbaarheid. Volgens mij heeft een huisstijl verandering juist ten doel om de herkenbaarheid van een merk of organisatie te verhogen.

  Je identiteit (wie de organisatie is) wordt niet (negatief) verandert door een huisstijl verandering, hoogstens het imago (hoe anderen de organisatie zien).

  Het moeten wennen aan een nieuwe huisstijl is logisch, zeker als de verandering nogal ingrijpend is. Wanneer de naamsbekendheid groot genoeg is zal de herkenbaarheid vanzelf weer op het oude niveau zitten en vergroten.

  Het gemakkelijk opnieuw informatie vinden heeft te maken met het goed doorvertalen van die huisstijl naar de verschillende uitingen. Hiervoor is een grafisch bureau, webbureau en/of copywriter voor verantwoordelijk. Dit is echter eerder een logisch gevolg van een huisstijl verandering dan een vereiste (dit geldt vooral voor de website). Vaak worden de bestaande uitingen juist verbeterd en moeten ze beter aansluiten op de doelgroep. Ook dit vereist natuurlijk gewenning.

  Tenslotte stel je dat de wijziging van huisstijl nodig is om jezelf te veranderen. Een huisstijl verandering is naar mijn mening juist bedoeld om je imago (wat je uitdraagt) beter te laten aansluiten op je identiteit.

  Beantwoorden
 3. Sephine Laros

  Een korte aanvulling van mijn kant:

  Identiteit = hoe en wat de organisatie is.
  Huisstijl = alle maatregelen die een organisatie treft om haar identiteit duidelijk en herkenbaar te maken. Het zou idealiter de visuele uitwerking moeten zijn van de identiteit.
  De huisstijl zou je gewense imago moeten bevorderen en het is een middel om identiteit te
  versterken.

  Als je je huisstijl ontwikkelt met deze uitgangspunten, dan zou je je huisstijl niet binnen een paar jaar weer moeten aanpassen, behalve in het geval van een forse koersverandering of bijvoorbeeld een fusie.
  Na 5 jaar is er soms wel behoefte aan een kleine restyling of het aanpassen van de huisstijlregels of richtlijnen.

  Naar aanleiding van een restylng of een nieuwe huisstijl worden alle communicatieuitingen aangepast. Het is altijd goed om dan verder te kijken dan puur het vormgevingaspect. Vaak wordt dan ook de navigatie van een website aangepast of er komen nieuwe tools bij. Websites worden trouwens vaker aangepast, niet alleen bij een nieuwe huisstijl… en dat is altijd even wennen voor de gebruiker. Als het goed is zou je het uiteindelijk wel als een verbetering moeten ervaren!

  Beantwoorden
 4. Coen Meerbeek

  Bedankt voor alle reacties. Zoals aangegeven is het inderdaad niet mijn vak. Puur vanuit mijn rol als consument heb ik geprobeerd te verwoorden wat ik vind van een wisselende huisstijl.

  Een voorbeeld is TransIP; de huidige huisstijl is volgens mij niet heel lang actief en nu kreeg ik al weer een email om te kijken naar de beta van de nieuwe site. Die was ook nogeens totaal anders. Kon me er niet in vinden en vind het een hele grote change in korte tijd.

  Je identiteit herkennen in een site is iets wat een klant moet terugkoppelen en niet iets wat 1 x in de zoveel tijd moet of omdat een verveelde CEO het wil.

  Beantwoorden
 5. Sjoerd

  Waar het probleem zit in dit verhaal; vaak wordt er “iets” moois gemaakt zonder een idee te hebben wat het doel, strategie, merkpositionering, etc is. Kortom, als reclamebureau dien je gedegen onderzoek te doen naar wat de opdrachtgever wil en wat het bedrijf wil uitstralen (strategie, met daaruit voortkomend zijn merkidentiteit, markpostionering etc.)

  Jef I. Richards zei ook wel eens: “Creative without strategy is called ‘art.’ Creative with strategy is advertising” 😉

  Nou is een huisstijl niet direct advertising, maar er grondig over nadenken, voordat het gemaakt wordt is wel degelijk verstandig. Dit maakt ook het verschil tussen de huis-tuin-keuken reclamebureaus, en een echt goed reclame/marketingcommunicatiebureau. Eenmaal goed hoef je niet vaak te wisselen.

  Wat betreft TransI; huisstijl is wel min of meer hetzelfde gebleven afgelopen jaren, alleen ze proberen hun functionaliteit van de website fatsoenlijk te krijgen. En tja, die functionaliteit wisselt nu wel erg vaak, en dat is ook niet slim om dat steeds te veranderen. TransIP werkte altijd super, dus waarom veranderen…

  Maar goed, ik weet er ook niet alles van, dit is slechts mijn bescheiden mening 🙂

  Beantwoorden
 6. Timo van der Zanden

  Altijd interessant om de meningen van de consumenten te horen over dit soort onderwerpen waar ik regelmatig mee bezig ben.

  Al ben ik het niet helemaal met je eens. De kunst is, zo als hier al even gemeld werd, om ontzettend direct te communiceren met je opdrachtgever en zijn wensen te combineren met jouw expertise en onderzoek naar doelgroep, positionering, visie, etc. De opdrachtgever heeft vaak wel een idee van wat hij wil, maar het is weinig concreet. Een goede ontwerper of reclamebureau stelt de juiste vragen en verbindt daar zelf conclusies aan die een optimaal werkende huisstijl opleveren.

  Een wisselende huisstijl is natuurlijk een rekbaar begrip. Je hebt modernisering, herpositionering en ontevredenheid die kunnen leiden tot het besluit om de huisstijl te veranderen, te vernieuwen of een compleet nieuwe huisstijl te ontwikkelen.
  Modernisering is over het algemeen niet ingrijpend en hierbij wordt gezorgd voor genoeg herkenningspunten met de originele huisstijl.
  De herpositionering gebeurt als het bedrijf nieuwe markten bedient, een andere doelgroep krijgt of een volledig nieuwe strategie of visie ontwikkelt. In dit geval kan de huisstijl best ingrijpend veranderen om de gestelde doelen te bereiken.
  In geval van ontevredenheid zijn er natuurlijk legio mogelijkheden om te veranderen.

  Neem bijvoorbeeld Bavaria die nog niet zo lang geleden hun huisstijl volledig over de kop hebben gegooid. Ik denk dat de merkervaring en marktpositie hierdoor een stevige impuls heeft gekregen en ik vermoed dat de verkoop ook is gestegen.

  In veel gevallen staat de huisstijl overigens niet alleen. Het sluit natuurlijk naadloos aan op de advertising. Door middel van de advertising is het mogelijk om een nieuwe huisstijl snel door je doelgroep te laten opnemen en op die manier de herkenbaarheid niet te verliezen. Weer als voorbeeld Bavaria. Ik denk dat hun herkenbaarheid alleen is verbeterd sinds de nieuwe huisstijl.

  En punt 2 dat jij geeft is mijns inziens de fout van het reclamebureau of opdrachtnemer in ieder geval. Die moeten zorgen dat de aanpassingen niet ten koste gaan van de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van het merk of informatievoorzieningen.

  Beantwoorden
 7. Coen Meerbeek

  Mag ik uit bovenstaande reacties opmaken dat je als ontwerper er niet fout aan doet een huisstijl wijziging te weigeren omdat er geen strategie achter zit?

  Ik zelf begin deze stelling steeds beter te waarderen. Zo zet jij de klant aan het denken en werk je samen naar een beter resultaat.

  Beantwoorden
 8. Timo van der Zanden

  Nu is het wel zo dat ontwerpers net zakenmensen zijn. Ook wij willen graag onze centjes verdienen 😉

  Over het algemeen is het wel zo dat bij gebrek aan informatie vanuit het bedrijf zelf ik wel vragen ga stellen om te zorgen dat er een duidelijk idee komt. Als de opdrachtgever geen duidelijke ideeën heeft en niet met input wil komen en maar denkt dat jij het wel oplost of juist andersom dat de opdrachtgever alles denkt te weten en denkt dat een ontwerper een tool is om zijn (lelijke) wensen te realiseren kan het inderdaad voorkomen dat je nee verkoopt.

  Alleen liever niet natuurlijk. Ik zal wel alles proberen om te zorgen dat ik een klant kan helpen.

  Beantwoorden
 9. Sephine Laros

  Ik ben ervan overtuigd dat als je op korte termijn nee verkoopt als je niet achter de visie/insteek staat, en je potentiele opdrachtgever aangeeft wat een beter alternatief is, je veel goodwill kweekt. En op de langere termijn je er zakelijk gezien op vooruit gaat…

  Je kunt beter doorvragen naar de echte behoefte. Waarom vraagt iemand om een nieuwe huisstijl? Soms wijkt die behoefte af van de gestelde vraag en kun je deze persoon/organisatie verder helpen. Deze vraag achter de vraag kan soms heel verrassend zijn!

  Dat is uiteindelijk beter voor alle partijen.

  Beantwoorden

Laat een antwoord achter

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.