Leestijd: ca. 5 minuten

De veranderingen volgen elkaar snel op. De digitalisering en andere ontwikkelingen dwingen ons om meer flexibel te zijn in het ontwikkelen van een strategie. Op welk niveau dan ook. Agile betekent dat je het gehele proces in kleine stappen doorloopt en bijstuurt daar waar nodig en mogelijk is. Binnen organisaties is de agile manier van werken afhankelijk van de huidige complexiteit, de wil om te veranderen en de mensen die er mee moeten werken. Zo is een aantal principes te benoemen die mede bepalend zijn voor het succesvol werken met agile technieken.

Agile doe je niet alleen en heeft impact op processen en organisatie. Een aantal principes liggen ten grondslag aan het agile werken en denken. Die principes staan hier beschreven. Het geeft handvatten hoe je zelf agile werken en denken kunt starten en stimuleren.

Principe 1 – klant als uitgangspunt

Uiteindelijk wordt het succes bereikt wanneer klanten tevreden zijn en het gedrag uiteindelijk leidt tot een eerste aankoop en daarna meerdere aankopen. En dan aankoop in de brede zin van het woord en afhankelijk van de branche (denk ook aan doneren, lid worden etc).
Dus alle output van het proces staat in het teken van de klant.

Principe 2 – innoveer en verander

Het werken vanuit een agile aanpak vraagt om mensen die ook anders kunnen denken en werken. Geef mensen de handvatten en instrumenten om dat ook daadwerkelijk te kunnen. Maar geef ook de ruimte om die innovaties of experimenten uit te proberen. Leer van je fouten en pas op basis van de learnings de strategie aan.

 

Principe 3 – lever frequent iets af

Je kunt in een agile omgeving beter meerdere keren iets afleveren dan wachten tot alles af is. Dat kan betekenen dat je vaker contact hebt met klanten, maar ook onderling in het team elkaar vaker laat zien hoe ver je bent, of iets af is en of je ergens tegen aan loopt.

 

Principe 4 – werk samen

Agile werken leidt ertoe dat grote projecten, processen of een strategie in stukken wordt verdeeld en elk stuk moet worden uitgewerkt, soms afzonderlijk, soms parallel en soms achtereenvolgend. Er zijn in de verschillende stappen, fasen of sprints verschillende mensen aan het werk. Sleutel voor succes is het samenwerken en samen verder denken aan de mogelijkheden en blokkades die er zijn.

 

Principe 5 – vertrouwen

Agile heeft geen voedingsbodem bij een controlerende macht. Wanneer je afspraken met elkaar maakt kun je er van uitgaan dat die afspraken ook worden nagekomen. Vertrouw elkaar op basis van de competenties en afspraken die zijn gemaakt. Help elkaar om het gezamenlijke doel te bereiken.

 

Principe 6 – duurzaam ontwikkelen

Bedenk dat die stappen, fasen of sprints die je aan het uitwerken bent een onderdeel zijn van een groter geheel en dat de oplossingen die je kiest leiden tot een duurzame oplossing. Eenmalige acties zorgen vaak voor onrust en onduidelijkheid. Vanuit de logistiek geldt hier dan ook de uitspraak “de kern van flexibiliteit is discipline”.

 

Principe 7 – voortdurend monitoren

In een agile werkomgeving zijn meerdere mensen actief in meerdere projecten vanuit een verschillende invalshoek. Met enige regelmaat elkaar opzoeken en monitoren of de verschillende projecten en sprints nog wel goed in elkaar passen, is een belangrijke schakel voor het succes.

 

Principe 8 – houd het eenvoudig

Bij complexe stappen of sprints is de kans groter dat er vertraging oploopt dan bij stappen of sprints die op basis van eenvoud zijn vast gesteld. De term KISS (keep it simple and stupid) past goed bij dit principe.

 

Principe 9 – zelfondernemende teams

In de theorie gebruikt men de term zelfsturend, ik zou het eerder zelfondernemend willen noemen. De teams in een agile omgeving zijn het meest krachtig bij een actieve instelling en liefst nog een pro-actieve instelling. Samengevat als ondernemend. Durf stappen te zetten, beslissingen te nemen en te experimenteren. Dat maakt dat agile teams succesvol opereren.

Deze negen principes helpen je om te kijken hoe de eerste stappen gezet worden om agile te gaan werken. Vaak wordt er al agile gewerkt omdat we steeds vaker moeten inspelen op het veranderende gedrag.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.